Skip to content

BIM-modelleren

BIM-modelleren

FAALKOSTEN TERUGBRENGEN NAAR 5%

De aannemers en projectontwikkelaars die wij spreken rekenen gemiddeld 10% faalkosten op hun projecten. Dat is de normaalste zaak van de wereld.

Maar niet bij onze klanten. 

Overal waar wij de engineering doen, brengen we de faalkosten terug naar 5%.

Wij tekenen geen plaatjes, maar doen aan “Bouwklaar Engineeren”. Daardoor besparen we onze klanten tijd, kosten en frustraties tijdens de (werk)voorbereiding EN tijdens de uitvoeringsfase. 

 

Hoe we dit doen:

 • We leveren een praktijkgericht 3D-Model opgewerkt in logische werktekeningen en details. Zodat er sneller en simpeler gebouwd kan worden.

 • We hebben uitgebreide kennis van de producten, waardoor we een goede afstemming kunnen maken tussen de materialen onderling.
  Zodat er minder fouten ontstaan tijdens de uitvoeringsfase.

 • We modelleren tot op productniveau waarbij de uitgangspunten van de montagehandleidingen centraal staan.
  Zodat er gerichter offertes opgevraagd kunnen worden en dus gunstige inkoop.

 • We linken en controleren de aspectmodellen, waardoor tekeningen ontstaan met de juiste gegevens en uitgangspunten.
  Zodat complexe bouwknopen tijdig gesignaleerd en opgelost worden waardoor bouwfouten met 95% worden gereduceerd.

 • De missie van VH Engineering is om de werkvoorbereiders zoveel mogelijk te ontlasten. Door een kloppend 3D- Model, werktekeningen en details. Zodat je tijd, kosten en frustraties bespaart.

Onze directeur, Coen Hartjes, kan je precies laten zien wat er ervoor nodig is om de faalkosten op jouw projecten ook te halveren. Lijkt je dat interessant? Stuur dan een email naar c.hartjes@vh-pe.nl met als onderwerp “Faalkosten halveren”. 

Voor wie realiseren wij BIM-modellen?

 • Architect
 • Aannemer
 • Projectontwikkelaar

BIM-modelleren, volgens VH Engineering

Wij tekenen geen 3D-plaatjes, maar doen aan “Bouwklaar Engineeren”.  Wij werken het ontwerp van de architect uit naar een 3D Bouwkundig Informatie Model, oftewel BIM. Hierin wordt consequent gemodelleerd volgens de basis BIM Informatieleveringsspecificatie (ILS), waarbij de modellen worden gestructureerd aan de hand van eenduidige informatie uitwisseling.

Wij gaan verder dan de BIM Basis ILS. Onze tekeningen zijn geschikt om in de praktijk mee te werken. Zodat er vanuit een werktekening ook echt gebouwd kan worden. 

Hoe helpen wij jouw werkvoorbereider?

De missie van VH Engineering is om jouw werkvoorbereider zoveel mogelijk te ontlasten. Door een kloppend 3D- Model, werktekeningen en details. 

Onze modelleurs zijn tevens bouwkundige technici en zetten hun ruime kennis en ervaring in. Op het gebied van materialen en producten. Dit betekent dat zowel de fysieke en functionele informatie als de technische informatie van een gebouw in het BIM-model wordt verwerkt.

Zodat onze mensen jouw werkvoorbereider 100% kunnen ontzien. 

Waarom werkt onze aanpak?

Door middel van een BIM-model van VH Engineering wordt de opdrachtgever op meerdere vlakken bediend: het proces wordt geoptimaliseerd, (faal)kosten worden gereduceerd en de kwaliteit wordt verbeterd. Onze modelleurs werken daarnaast constant aan de verwezenlijking van slimme 2D- en 3D-componenten, BIM-bibliotheken en BIM-content, waardoor wij steeds efficiënter 3D BIM-modellen kunnen samenstellen voor onze partners.

Tools

Onze mogelijkheden binnen BIM-modelleren

 • 3D BIM-modelleren (woningbouw en utiliteit)
 • Uitwerking van:
  • Voorlopig ontwerp
  • Definitief ontwerp
  • Omgevingsvergunning
  • Technisch ontwerp
  • Uitvoeringsontwerp
  • Verkooptekeningen
  • Bouwbesluittoetsing
 • Clash controle
 • BIM-regie en BIM-coördinatie
 • Opstellen BIM protocol en BIM uitvoeringsplan
 • Overzetten van 2D naar 3D
 • Visualisaties
 • Virtual Reality
 • Verzorgen vergunningsaanvraag (Wabo)

Uitgelichte case

Bekijk onze uitgelichte cases over BIM-Modelleren

Expertises

Berekend, getekend, verbeterd

Creatie begint met een idee. Wij zitten aan de tekentafel om deze ideeën vorm te geven. Dit doen we door als onderdeel van een project een 2D-ontwerp om te zetten naar 3D, maar profileren ons ook op andere posities. Zowel aan de voorkant als achterkant vervullen wij diverse rollen binnen een project, waarbij wij altijd vasthouden aan onze ervaring, kennis en oorspronkelijke visie en principes.

Zet VH Engineering in voor de realisatie van BIM-modellen en prefab-constructies, of laat een volledig project aansturen middels projectmanagement.

BIM-modelleren

Ontwerp van een digitaal model van een bestaande en/of geplande constructie in 3D

Prefab engineering

Adviseren, modelleren en berekenen met betrekking tot prefab betonontwerpen

Projectmanagement

Managing van bouwprojecten, van BIM-coördinatie tot uitvoeringsgereed maken

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab beton & houtconstructie engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!