CLT-HOUT ENGINEERING: Common Woods

Common Woods

Common Woods

CLT-HOUT ENGINEERING

Duurzaam woonproject met CLT-hout

VH Engineering mocht haar bijdrage leveren aan de realisatie van de duurzaamste wijk van Europa in 2024: Common Woods in Amersfoort. Dit bijzondere woonproject staat geheel in het teken van de bestaande ecologie, sociale inclusiviteit en een hoogwaardige levenskwaliteit. Toekomstige bewoners hebben directe toegang tot het omliggende natuurgebied van 1.100 hectare, met paden die leiden naar het bos, en bevinden zich toch op korte afstand van het historische centrum van Amersfoort. In 2023 schakelde Treetek ons in om het modelleerwerk voor het CLT-hout te verzorgen. Met onze hulp en expertise zijn er appartementen, gezinswoningen en penthouses gerealiseerd in deze duurzame wijk, waar stad en natuur samenkomen. 

Opdrachtgever
 • Treetek

Onze expertises
 • CLT-hout engineering
 • 3D modelleren
In samenwerking met
 • Onderaannemer
 • Constructeur
 • Installateurs
 • Houtskeletbouwer

Onze expertises

CLT-HOUT ENGINEERING & BIM

Dit project markeerde onze eerste ervaring met CLT, oftewel Cross Laminated Timber: gelamineerde houten lagen die duurzaam en gemakkelijk te recyclen zijn. Dit materiaal wordt dan ook gebruikt vanwege haar hergroeibare eigenschappen.

CLT-hout is een prachtig materiaal, maar wel met een geheel eigen modelleringsmethode. Hoewel we vertrouwd zijn met de basisprincipes van modelleren, vereiste de specifieke methode voor CLT-hout enig aanpassingsvermogen van ons. Ondersteund door de nodige begeleiding en uitleg hebben we ons deze nieuwe tekenmethode eigen gemaakt, waarna we het zelfstandig hebben overgenomen. Eind 2023 zijn de eerste gezinswoningen al in aanbouw en leggen wij een laatste hand aan de engineering van de appartementen. Vervolgens werken we de penthouses uit, waarna het project begin 2024 zal worden afgerond en klaar is om te bewonen!

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?
Engineering

 

CLT-hout engineering

We waren verantwoordelijk voor het modelleren van CLT, het opstellen van tekeningen voor de omgevingsvergunning en de beugels voor de houtskeletbouw van de buitengevel. We hebben ervoor gezorgd dat ons model ook de benodigde sparingen voor elektrische- en installatiewerkzaamheden bevatte, zodat de leverancier de CLT-panelen, vloeren en wanden in de fabriek kon produceren

Projectmanagement

 

BIM-coördinatie

We hebben intensief gebruik gemaakt van BIM (Building Information Modeling) in dit project. Alles is in 3D gemodelleerd en uitgewisseld. We hebben nauw samengewerkt en informatie uitgewisseld met verschillende partijen, waaronder de productleverancier van CLT. In samenwerking met deze partijen hebben we deze uitdagende en innovatieve woonwijk gerealiseerd, waarbij we de voordelen van CLT-hout en BIM hebben benut om de duurzaamste wijk van Europa in 2024 te creëren.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

Onze rol bevindt zich te midden van het ontwerp- en bouwproces. Onze voornaamste samenwerking vond plaats met Treetek, de constructeurs, de installateurs en de houtskeletbouwer.

 

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en aangestuurd?

 • Aannemer
  VH Engineering heeft vanuit Treetek de opdracht gekregen om het modelleerwerk te verzorgen. Treetek fungeert als onderaannemer van de hoofdaannemer, waarbij ze verantwoordelijk zijn voor de draagstructuur, inclusief het CLT- en staalwerk.
 • Constructeurs
  In samenwerking met de constructeurs hebben we gezorgd voor een naadloze integratie van het CLT-hout in het bouwontwerp. Onze expertise in CLT-hout engineering en BIM-coördinatie heeft ervoor gezorgd dat de constructeurs de juiste gegevens en specificaties hadden voor een stabiele en duurzame constructie.
 • Installateurs
  Onze communicatie met installateurs was van belang om ervoor te zorgen dat alle benodigde voorzieningen voor elektriciteit en installatiewerk naadloos werden geïntegreerd in het CLT-houtontwerp. Dit zorgde voor efficiënte installatieprocessen en hoogwaardige woningen.
 • Houtskeletbouwer
  We werkten samen met de houtskeletbouwer om ervoor te zorgen dat de CLT-elementen en houtskeletbouw perfect op elkaar aansloten. Hierbij hebben we ons gericht op het optimaliseren van de houtskeletbouw van de buitengevel en het coördineren van de verschillende componenten van het project.
Bas Aarntzen – BIM-modelleur en tekenaar VH Engineering

“Dit project heeft ons in feite een nieuwe expertise opgeleverd die we in de toekomst graag verder willen ontwikkelen, gezien de groeiende trend in houtbouw. Bovendien heeft het een esthetisch indrukwekkend resultaat opgeleverd.”

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!

BIM MODELLEREN: Laan van Buiten, Apeldoorn

Laan van Buiten, Apeldoorn

Laan van Buiten, Apeldoorn

BIM Modelleren

Van bouw tot uitvoering: ontwerpen voor elke fase

Voor het project “Laan van Buiten” worden drie nieuwe woonblokken met 24 woningen gerealiseerd, in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. VH Engineering verzorgde in opdracht van de architect de BIM-modellering voor elke woning, voor elke fase: van omgevingsvergunningsaanvraag tot uitvoering.

Opdrachtgever
 • Weusten Liedenbaum Architecten
Onze expertises
 • BIM Modelleren
In samenwerking met
 • Architect: Weusten Liedenbaum Architecten
 • Aannemer: Nikkels
 • Projectontwikkelaar: BEMOG

Onze expertises

BIM-modelleren

Weusten Liedenbaum Architecten schakelde VH Engineering in om aan de hand van het definitief ontwerp de BIM-modellering te realiseren.
In eerste instantie werkten wij de basiswoning uit. Deze basiswoning kan na de verkoopfase worden aangevuld met extra opties, zoals meer zonnepanelen of een uitbouw. Dit betekende dat we al in een vroeg stadium rekening dienden te houden met de laatste fase, na de verkoop. We hielden hier rekening mee door bijvoorbeeld genoeg ruimte rondom het dakraam te creëren, indien er werd gekozen voor aanvullende zonnepanelen. Ook bij het bepalen van de hoogte van de dakrand van de garage werd rekening gehouden met de mogelijkheid van een uitbouw, zodat deze niet zou afwijken en de dakranden in elkaar overlopen. Na de verkoopfase zijn de door de koper gekozen opties uitgewerkt in de uitvoeringstekeningen.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?

Engineering

 • De omgevingsvergunning
  In de eerste fase van het project hebben wij de omgevingsvergunning uitgewerkt. Dit betreft de stukken die ingediend worden bij de gemeente, zoals de overzichtstekeningen, met daarin de situatie, plattegronden, doorsnedes, gevels en details.
 • Rapportage bouwbesluit
  Berekeningen ten behoeve van oppervlaktes, daglicht en ventilatie.
 • Verkoopfase
  Dit zijn de schematische tekeningen die voor de verkoop worden gebruikt. Zo krijgt de koper een goed beeld van de woning en kunnen zaken zoals de hoofdmaatvoering en elektrapunten worden ingezien. Deze tekeningen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in verkoopbrochures, op makelaarswebsites en Funda. 
 • Laatste fase: uitvoeringstekeningen
  Deze tekeningen hebben betrekking op het uitvoering gereed maken en het verwerken van de aanvullende opties. De kopers krijgen een optielijst waar ze uit kunnen kiezen, zoals: een uitbouw van 1,2 meter, een uitbouw van 2,4 meter, het extra bijleggen van zonnepanelen, een geschakelde deur tussen de garage en de woning, en een schuifdeur of twee dubbele deuren met zijlicht aan de achterzijde. Daarnaast zijn er nog opties die eerst via de aannemer worden geregeld, zoals het schuiven van de binnenwanden. 
 

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

In veel projecten bekleden wij diverse rollen, met betrekking tot de BIM-modellering, prefab-engineering en projectmanagement. Echter kunnen wij ons ook toespitsen op één expertise, zoals in dit project. Hier is geen prefab-engineering aan te pas gekomen; we doen enkel een beroep op onze bouwkundige tak, die hier fungeert als rechterhand van de architect.

Met welke partijen hebben wij samengewerkt?
 • Architect
  De architect (Weusten Liedenbaum Architecten) leverde het definitief ontwerp. Aan de hand hiervan is de BIM-modellering gerealiseerd. 
 • Bouwteam: Aannemer en Projectontwikkelaar 
  De aannemer (Nikkels) en de projectontwikkelaar (BEMOG) vroegen de architect om het plangebied uit te werken tot een woning. Zij hebben ons ingeschakeld voor de uitwerking. In het opwerken van de tekeningen werken we samen in het bouwteam; de detailleringen en woningen zijn zoveel mogelijk toegespitst op hun productie.

Opbrengst

Richard Prins

“Onze bouwkundige tak is aanvankelijk opgezet om de prefab-engineering al in de beginfase van projecten mee te nemen. Maar BIM-modellering is veel meer dan alleen een efficiënte aanvulling op onze prefab-engineering: met BIM-modellering creëren we een veelzijdige expertise, waardoor we ons breder in de markt kunnen zetten.”

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over

Prefab engineering: Prinsessenflats Rotterdam

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM​

Prefab Engineering

Bestaande bouw in een nieuw jasje van beton en staal

Smits Vastgoedzorg benaderde VH Engineering om mee te denken over de renovatie van drie flats in Rotterdam. Hier kwam een concrete oplossing uit voort: advies, coördinatie en engineering met betrekking tot een nieuwe betonconstructie voor de balkons, kolommen en galerijranden, waarbij de balkons met 1,5 meter zijn verlengd.

Opdrachtgever
 • Smits Vastgoedzorg
Onze expertises
 • Engineering
 • Projectmanagement
In samenwerking met
 • Architect
 • Hoofdconstructeur
 • Betonfabrikant
 • Montageploeg
 • Staalleverancier
 • Hekwerkleverancier

Onze expertises

Engineering & projectmanagement

De renovatie van de Prinsessenflats in Rotterdam is een uniek project voor VH Engineering. Waarom? Omdat onze prefab-beton gerelateerde projecten voornamelijk nieuwbouw betreft. Door dit renovatieproject aan te nemen, kregen we met diverse nieuwe uitdagingen van doen. Want waar we normaal gesproken bij 0 beginnen, was hier een bestaand pand om rekening mee te houden – met al zijn bestaande afmetingen en afwijkingen.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?

Engineering

 • Gevels van het bestaande pand in 3d inscannen en inlezen
  We hebben eerst alle gevels van het bestaande pand in 3d ingescand en ingelezen, om zodoende de huidige afwijkingen in kaart te brengen om bij de volgende stappen rekening mee te houden.
 • Het 3D-model van de hoofdconstructeur en het bouwkundig model van de architect als uitgangspunt voor aanvullende 3d-ontwerpen en 2d-tekeningen
  Op basis van de bestaande modellen creëerden wij een passende, maakbare constructie voor prefab-betonnen kolommen, galerijranden en balkons. In ons model integreerden we daarnaast de 3d-ontwerpen van de staalconstructie en hekwerkleverancier. Middels het 3d-model construeerden wij ook de 2D-tekeningen, op basis waarvan de prefab-elementen geproduceerd en gemonteerd zijn.

Projectmanagement

 • Coördinatie van alle betrokken partijen
  In het bouwteam zaten: Smits Vastgoedzorg, de hoofdconstructeur, de architect, de montageploeg en VH Engineering. Wij namen hier de leiding en organiseerden tweewekelijks een overleg om zo de gezamenlijke aanpak in goede banen te leiden en knelpunten op tijd te signaleren. Zo zorgden wij dat alle opgaven op het juiste moment bij de juiste mensen terecht kwamen, zoals de tekenafdeling, staalfabrikant of betonfabrikant.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

We werkten schouder aan schouder met alle andere betrokken partijen, waarbij het in eerste instantie van belang was om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door eerst te verhelderen wat we van elkaar verwachten, voorkomen we dat we voor tijdrovende verrassingen komen te staan. Alleen als iedereen weet wat hij op welk moment moet doen, komen we tot een goed eindresultaat.

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en aangestuurd?
 • Bouwteam: hoofdconstructeur, architect en opdrachtgever
  Met het bouwteam kwamen wij tweewekelijks bij elkaar om de planning in goede banen te leiden, maar ook om in de gaten te houden of de aanpak bleef voldoen aan het verwachtingspatroon. Hierbij stelden wij telkens de vraag: Komt wat wij construeren en coördineren nog steeds overeen met het ontwerp van de architect en de beoogde doelen?
 • Hekwerkleverancier
  In alle balkons en galerijranden zijn hekwerken bevestigd aan de elementen, gefabriceerd door de hekwerkleverancier op basis van ons ontwerp. De hekwerkleverancier gaf zijn opgaven door, die wij vervolgens meenamen in het tekenwerk voor de hekwerken.
 • Betonfabrikant
  Er is in dit geval bewust door Smits Vastgoedzorg gekozen om het tekenwerk door ons, als onafhankelijke partij, te laten verzorgen. We bedachten slimme vormen voor de betonfabricage die zoveel mogelijk op elkaar leken, zodat zich zoveel mogelijk repetitie voordeed. We pleegden overleg met betrekking tot de passing van de elementen, waarbij de montageploeg in een vroeg stadium werd betrokken.
 • Montageploeg
  De woningen zijn voor de renovatie van binnen en buiten gestript en de balkons en galerijen zijn gedemonteerd. Vervolgens zijn de nieuwe elementen door de montageploeg gemonteerd, aan de hand van onze montagetekeningen.
SVEN VAN HARXEN

“De combinatie van techniek en coördinatie,
daar zit onze kracht.”

Wij werken nooit alleen. En dat bewijst dit project maar weer. Door ons in te zetten op zowel technisch als coördinerend vlak, kunnen wij ons van onze beste kant laten zien. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovatieprojecten. Wij hebben alle nodige connecties en ervaring als het gaat om betonfabricage, maar leiden ook de samenwerkingen met de aannemer en andere partijen in goede banen. Alleen zo komen we tot het beste eindresultaat!

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!