PROJECTMANAGEMENT: 39 APP. ARENDSPLEIN OOSTERHOUT

Arendsplein Oosterhout

Arendsplein Oosterhout

BOUWKUNDIGE- & PREFAB ENGINEERING

Voormalig bankgebouw wordt appartementencomplex

Eind 2022 realiseert Burgland Bouw de herontwikkeling van het bestaande ABN AMRO-gebouw, op het Arendsplein in Oosterhout. Om dit uitvoeringsgereed te maken, schakelden zij VH Engineering in. De wens: een realiseerbaar nieuwbouw-appartementencomplex, met  39 appartementen op een oppervlakte van ca. 4.237m². Aan VH Engineering de taak om deze wens tot realisatie te maken, binnen een uitvoerbaar project.

Opdrachtgever
 • Burgland Bouw

Onze expertises
 • Bouwkundige engineering
 • Prefab engineering
 • Projectmanagement
In samenwerking met
 • Aannemer
 • Architect
 • Hoofdconstructeur

Onze expertises

ENGINEERING & PROJECTMANAGEMENT

In oktober 2022 startte Burgland Bouw met de sloop van het bestaande ABN AMRO-gebouw, waar eind 2022 de nieuwbouw van 39 appartementen wordt gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit vijf nieuwe bouwlagen en een open parkeergarage, waarbij de keldervloer en een deel van de kelderwanden worden behouden. Deze keldervloer wordt versterkt, waarna er een nieuwe constructie wordt geplaatst.

Het project werd als definitief ontwerp door de architect bij VH Engineering aangeleverd. Onze opdracht was vervolgens: het uitvoeringsgereed maken. Van begin af aan zetten wij onze diverse engineering skills in, met betrekking tot: de 3d-modellering, het opwerken van de 2d-tekeningen, het opzetten van aspectmodellen, detailberekeningen, het stekkenplan en montagetekeningen. Simultaan met het uitwerken van de tekeningen en modellen coördineren wij het project, voor een  soepel en overzichtelijk verloop, waar geen tijd verloren gaat.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?
Engineering
 • Opzetten van een bouwkundig 3D-model voor de uitvoeringsfase en vanuit het 3D-model genereren en opwerken naar 2D-werktekeningen.

Hier start het project: de modelleur ontvangt het ontwerp van de architect en zet aan de hand hiervan het 3D-model op. Vervolgens worden er 2D-werktekeningen uit dit 3D-model gegenereerd en opgewerkt, die worden ingezet voor de uitvoering.

 • Opzetten aspectmodel aangaande de prefab-betonelementen.

Wij kunnen onze kennis van prefab-beton direct inzetten, voor het uitvoeringsgereed maken van het tekenwerk. Zo kon er bij het opzetten van het 3D-model direct rekening gehouden worden met de prefab-betonelementen, zoals prefab-balkonplaten, galerijplaten, wanden, kolommen, trappen en bordessen. De prefab-productietekeningen hiervan werkten we uit voor de betonfabriek.

 • Het maken van detailberekeningen.
  Tijdens de ontwerpfase van een bouwwerk kun je jouw rol als constructeur bekrachtigen. Want, een goede constructie is de basis van elk bouwwerk. Tijdens de engineering praktiseren wij onze kunde: het bedenken van simpele en economisch haalbare constructies binnen het architectonische ontwerp. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor de procesmatige coördinatie en detailengineering.
 • Uitwerken stekkenplan en montagetekeningen.
  De laatste stap betreft het opmaken van het stekkenplan en montagepakket voor de aannemer, zodat zij weten hoe de prefab-elementen op de bouw gekoppeld en gemonteerd dienen te worden.
Projectmanagement
 • BIM-coördinatie
  Wanneer wij een definitief ontwerp ontvangen, bekijken we eerst of het ontwerp voldoet aan wet en regelgeving. Daarnaast bekijken we of het op bouwkundig niveau realiseerbaar is. Ook houden wij rekening met de voorzieningen die de aannemer nodig heeft om het project uitvoerbaar te maken. Zo worden er in een vroeg stadium fragmentdoorsneden en opzetdetails gemaakt, om alle opbouwen, stelruimten en toleranties inzichtelijk te maken. Op basis hiervan zetten wij in één keer het juiste realiseerbare model op, welke voldoet aan de verwachtingen van onze opdrachtgever.

Zo kwamen wij erachter dat er bij de positionering van het gebouw een maatverschil was, ten opzichte van de bestaande bebouwing. In overleg met het projectteam maakten we inzichtelijk wat dit verschil omvatte, om dit vervolgens op te lossen.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

Door al in een vroeg stadium betrokken te worden, kunnen wij onze modellen sneller en beter opzetten.  De samenkomst van die engineeringsrol en coördinerende rol, dat is waar wij goed in zijn! Ook de mensen met wie we samenwerken hebben hier profijt van: dit is ideaal qua tijdwinning, kostenbesparing en een soepel verloop.

 

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en aangestuurd?

 • Aannemer
  Dit is de vierde keer dat wij met Burgland Bouw samenwerken. Ondertussen is dit een vaste partner, waar we goed contact mee hebben.
 • Architect
  Het project is als definitief ontwerp, vanuit de architect, bij ons binnengekomen. De architect blijft gedurende het uitvoeringsontwerp in beeld om de esthetische uitgangspunten te controleren en te beoordelen.
 • Hoofdconstructeur
  Wij gebruiken het constructiemodel van de hoofdconstructeur als onderlegger voor ons eigen model. Als er verschillen zijn tussen beide modellen, dan stemmen wij deze punten af met de constructeur.
 • Betonfabrikant
  De betonfabrikant ontvangt van ons de tekeningen en detailberekeningen voor de prefab-betonelementen, zoals de prefab-balkonplaten, galerijplaten, kolommen, wanden, trappen en bordessen.
Hans hesen

“Wij kunnen het bouwkundige werk en prefab-tekenwerk tegelijkertijd uitwerken. Zo worden mogelijke knelpunten in een vroeg stadium opgelost. Hier heeft het hele bouwteam direct profijt van, qua tijdwinning en kostenbesparing.”

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!

BIM-MODELLEREN: 24 WON. DE WINGERD APELDOORN

Gaswal Paviljoen Doetinchem

Gaswal Paviljoen Doetinchem

BIM Modelleren

Schets wordt bouwtekening, ¨Dutch Dream¨ wordt werkelijkheid

In 2016-2017 startte Doetinchem met de herontwikkeling van haar centrum, waarbij water en de binnenstad worden verbonden. In 2021 komt een volgend deel van de plannen tot uiting, in de vorm van een stadsboulevard en het ¨Park of Dutch Dreams¨ aan de Oude IJssel in de binnenstad. Het park krijgt een paviljoen – het ¨Gaswal Paviljoen¨, met plek voor daghoreca. VH Engineering kreeg de opdracht om de paviljoentekeningen van de architect tot BIM-model te maken. Zo had de gemeente beter inzicht in de plannen, maar werd ook de aanvraag van de vergunningen mogelijk gemaakt.

Opdrachtgever
 • Peter Steverink & Rick van den Broeck
Onze expertises
 • BIM Modelleren
In samenwerking met
 • Architect
 • Hoofdconstructeur

Onze expertises

BIM-modelleren

Binnen projecten neemt VH Engineering meestal diverse taken op zich, zoals projectmanagement en prefab-engineering. Voor de verandering richtten wij ons in dit project tot onze kern: tekenen. Of specifieker: BIM-modelleren.

De vraag van de opdrachtgever was om het voorlopig ontwerp van de architect op te werken naar een definitief ontwerp, dat tevens kon worden ingezet voor de aanvraag van vergunningen bij de gemeente – zoals een omgevingsvergunning. Wij werkten het ontwerp van de architect uit naar een 3D Bouwkundig Informatie Model, oftewel BIM, waarbinnen de belangen van alle betrokken partijen zijn behartigd: van de opdrachtgever, architect, constructeur en installateurs. Het grote voordeel van een BIM-model is bovendien dat alle betrokken partijen het model ook in latere stadia kunnen gebruiken, exporteren en aanvullen, tot aan de oplevering van het project.
BIM-modelleren binnen enkele weken
Door de tijdsdruk binnen het project kwam er een extra uitdaging bij kijken, die wij graag aangingen! De architect had de aanvraag al ingediend, waardoor binnen 8 weken de aanvullingen op het tekenwerk moesten worden ingediend, samen met de berekeningen van de constructeur. Afgezien van de tijdsdruk is de constructie met bouwkundige schil zo goed mogelijk neergezet, waarbij rekening is gehouden met de regelgeving en nodige vergunningen.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

Ondanks dat wij dit project niet hebben gemanaged, vervulden wij alsnog een begeleidende rol met betrekking tot de tekeningen. Om te zorgen dat van begin af aan alle neuzen dezelfde kant op staan, organiseerden wij bij aanvang van de opdracht een kick-off, met de constructeur, opdrachtgevers en architect. Een kick-off maakt het mogelijk om van begin af aan tot heldere afspraken te komen en om vragen die nog in het midden liggen werkbaar te maken.

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en geholpen?
 • Architect
  Bij het creëren van een BIM-model is het altijd van belang rekening te houden met de visie van de architect. Het ontwerp is altijd het uitgangspunt, waarbij de esthetische eigenschappen zoveel mogelijk in acht worden gehouden. Mochten er toch afwijkingen voorkomen, dan communiceren we hierover met de architect en geven we suggesties voor oplossingen.
 • Constructeur
  We hebben van begin af aan contact met de constructeur, zodat de tekeningen niet alleen bouwkundig, maar ook constructief kloppen. Wij verwerken het rapport van de constructeur in het BIM-model en maken het mogelijk dat de constructeur zijn constructiemodel hier in kan laden, voor de toekomstige fasen in het bouwproject.

Opbrengst

Richard Prins

“Met BIM beschik je niet alleen over een model waarin alle tekeningen binnen een project worden gegenereerd, maar ook over een mooi beeld dat aan de gemeente kan worden gepresenteerd.”

Met een BIM-model beschikt een opdrachtgever over een basis die in alle fasen van het gehele project door alle betrokken partijen kan worden benut en aangevuld, met gegenereerde tekeningen. Zoveel mogelijk punten worden hierin verwerkt, zodat mogelijke onvoorziene problemen worden voorkomen.

Dat is de praktische kant, waar wij ons voornamelijk op richten, zodat het project goed verloopt en de nodige vergunningen kunnen worden binnengehaald. Daarnaast mag ook zeker niet worden vergeten dat onze BIM-modellen een esthetische kant hebben. Dankzij de toevoeging van visualisaties en kleur wordt er een indrukwekkende 3D-impressie gemaakt en worden eventuele vraagtekens zoveel mogelijk weggenomen. Het model toont een prachtig toekomstplaatje, dat gemeenten graag zien!

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!

Prefab engineering: Prinsessenflats Rotterdam

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM​

Prefab Engineering

Bestaande bouw in een nieuw jasje van beton en staal

Smits Vastgoedzorg benaderde VH Engineering om mee te denken over de renovatie van drie flats in Rotterdam. Hier kwam een concrete oplossing uit voort: advies, coördinatie en engineering met betrekking tot een nieuwe betonconstructie voor de balkons, kolommen en galerijranden, waarbij de balkons met 1,5 meter zijn verlengd.

Opdrachtgever
 • Smits Vastgoedzorg
Onze expertises
 • Engineering
 • Projectmanagement
In samenwerking met
 • Architect
 • Hoofdconstructeur
 • Betonfabrikant
 • Montageploeg
 • Staalleverancier
 • Hekwerkleverancier

Onze expertises

Engineering & projectmanagement

De renovatie van de Prinsessenflats in Rotterdam is een uniek project voor VH Engineering. Waarom? Omdat onze prefab-beton gerelateerde projecten voornamelijk nieuwbouw betreft. Door dit renovatieproject aan te nemen, kregen we met diverse nieuwe uitdagingen van doen. Want waar we normaal gesproken bij 0 beginnen, was hier een bestaand pand om rekening mee te houden – met al zijn bestaande afmetingen en afwijkingen.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?

Engineering

 • Gevels van het bestaande pand in 3d inscannen en inlezen
  We hebben eerst alle gevels van het bestaande pand in 3d ingescand en ingelezen, om zodoende de huidige afwijkingen in kaart te brengen om bij de volgende stappen rekening mee te houden.
 • Het 3D-model van de hoofdconstructeur en het bouwkundig model van de architect als uitgangspunt voor aanvullende 3d-ontwerpen en 2d-tekeningen
  Op basis van de bestaande modellen creëerden wij een passende, maakbare constructie voor prefab-betonnen kolommen, galerijranden en balkons. In ons model integreerden we daarnaast de 3d-ontwerpen van de staalconstructie en hekwerkleverancier. Middels het 3d-model construeerden wij ook de 2D-tekeningen, op basis waarvan de prefab-elementen geproduceerd en gemonteerd zijn.

Projectmanagement

 • Coördinatie van alle betrokken partijen
  In het bouwteam zaten: Smits Vastgoedzorg, de hoofdconstructeur, de architect, de montageploeg en VH Engineering. Wij namen hier de leiding en organiseerden tweewekelijks een overleg om zo de gezamenlijke aanpak in goede banen te leiden en knelpunten op tijd te signaleren. Zo zorgden wij dat alle opgaven op het juiste moment bij de juiste mensen terecht kwamen, zoals de tekenafdeling, staalfabrikant of betonfabrikant.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

We werkten schouder aan schouder met alle andere betrokken partijen, waarbij het in eerste instantie van belang was om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door eerst te verhelderen wat we van elkaar verwachten, voorkomen we dat we voor tijdrovende verrassingen komen te staan. Alleen als iedereen weet wat hij op welk moment moet doen, komen we tot een goed eindresultaat.

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en aangestuurd?
 • Bouwteam: hoofdconstructeur, architect en opdrachtgever
  Met het bouwteam kwamen wij tweewekelijks bij elkaar om de planning in goede banen te leiden, maar ook om in de gaten te houden of de aanpak bleef voldoen aan het verwachtingspatroon. Hierbij stelden wij telkens de vraag: Komt wat wij construeren en coördineren nog steeds overeen met het ontwerp van de architect en de beoogde doelen?
 • Hekwerkleverancier
  In alle balkons en galerijranden zijn hekwerken bevestigd aan de elementen, gefabriceerd door de hekwerkleverancier op basis van ons ontwerp. De hekwerkleverancier gaf zijn opgaven door, die wij vervolgens meenamen in het tekenwerk voor de hekwerken.
 • Betonfabrikant
  Er is in dit geval bewust door Smits Vastgoedzorg gekozen om het tekenwerk door ons, als onafhankelijke partij, te laten verzorgen. We bedachten slimme vormen voor de betonfabricage die zoveel mogelijk op elkaar leken, zodat zich zoveel mogelijk repetitie voordeed. We pleegden overleg met betrekking tot de passing van de elementen, waarbij de montageploeg in een vroeg stadium werd betrokken.
 • Montageploeg
  De woningen zijn voor de renovatie van binnen en buiten gestript en de balkons en galerijen zijn gedemonteerd. Vervolgens zijn de nieuwe elementen door de montageploeg gemonteerd, aan de hand van onze montagetekeningen.
SVEN VAN HARXEN

“De combinatie van techniek en coördinatie,
daar zit onze kracht.”

Wij werken nooit alleen. En dat bewijst dit project maar weer. Door ons in te zetten op zowel technisch als coördinerend vlak, kunnen wij ons van onze beste kant laten zien. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovatieprojecten. Wij hebben alle nodige connecties en ervaring als het gaat om betonfabricage, maar leiden ook de samenwerkingen met de aannemer en andere partijen in goede banen. Alleen zo komen we tot het beste eindresultaat!

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!