PROJECTMANAGEMENT: 39 APP. ARENDSPLEIN OOSTERHOUT

Arendsplein Oosterhout

Arendsplein Oosterhout

BOUWKUNDIGE- & PREFAB ENGINEERING

Voormalig bankgebouw wordt appartementencomplex

Eind 2022 realiseert Burgland Bouw de herontwikkeling van het bestaande ABN AMRO-gebouw, op het Arendsplein in Oosterhout. Om dit uitvoeringsgereed te maken, schakelden zij VH Engineering in. De wens: een realiseerbaar nieuwbouw-appartementencomplex, met  39 appartementen op een oppervlakte van ca. 4.237m². Aan VH Engineering de taak om deze wens tot realisatie te maken, binnen een uitvoerbaar project.

Opdrachtgever
 • Burgland Bouw

Onze expertises
 • Bouwkundige engineering
 • Prefab engineering
 • Projectmanagement
In samenwerking met
 • Aannemer
 • Architect
 • Hoofdconstructeur

Onze expertises

ENGINEERING & PROJECTMANAGEMENT

In oktober 2022 startte Burgland Bouw met de sloop van het bestaande ABN AMRO-gebouw, waar eind 2022 de nieuwbouw van 39 appartementen wordt gerealiseerd. Het ontwerp bestaat uit vijf nieuwe bouwlagen en een open parkeergarage, waarbij de keldervloer en een deel van de kelderwanden worden behouden. Deze keldervloer wordt versterkt, waarna er een nieuwe constructie wordt geplaatst.

Het project werd als definitief ontwerp door de architect bij VH Engineering aangeleverd. Onze opdracht was vervolgens: het uitvoeringsgereed maken. Van begin af aan zetten wij onze diverse engineering skills in, met betrekking tot: de 3d-modellering, het opwerken van de 2d-tekeningen, het opzetten van aspectmodellen, detailberekeningen, het stekkenplan en montagetekeningen. Simultaan met het uitwerken van de tekeningen en modellen coördineren wij het project, voor een  soepel en overzichtelijk verloop, waar geen tijd verloren gaat.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?
Engineering
 • Opzetten van een bouwkundig 3D-model voor de uitvoeringsfase en vanuit het 3D-model genereren en opwerken naar 2D-werktekeningen.

Hier start het project: de modelleur ontvangt het ontwerp van de architect en zet aan de hand hiervan het 3D-model op. Vervolgens worden er 2D-werktekeningen uit dit 3D-model gegenereerd en opgewerkt, die worden ingezet voor de uitvoering.

 • Opzetten aspectmodel aangaande de prefab-betonelementen.

Wij kunnen onze kennis van prefab-beton direct inzetten, voor het uitvoeringsgereed maken van het tekenwerk. Zo kon er bij het opzetten van het 3D-model direct rekening gehouden worden met de prefab-betonelementen, zoals prefab-balkonplaten, galerijplaten, wanden, kolommen, trappen en bordessen. De prefab-productietekeningen hiervan werkten we uit voor de betonfabriek.

 • Het maken van detailberekeningen.
  Tijdens de ontwerpfase van een bouwwerk kun je jouw rol als constructeur bekrachtigen. Want, een goede constructie is de basis van elk bouwwerk. Tijdens de engineering praktiseren wij onze kunde: het bedenken van simpele en economisch haalbare constructies binnen het architectonische ontwerp. Hierin zijn wij verantwoordelijk voor de procesmatige coördinatie en detailengineering.
 • Uitwerken stekkenplan en montagetekeningen.
  De laatste stap betreft het opmaken van het stekkenplan en montagepakket voor de aannemer, zodat zij weten hoe de prefab-elementen op de bouw gekoppeld en gemonteerd dienen te worden.
Projectmanagement
 • BIM-coördinatie
  Wanneer wij een definitief ontwerp ontvangen, bekijken we eerst of het ontwerp voldoet aan wet en regelgeving. Daarnaast bekijken we of het op bouwkundig niveau realiseerbaar is. Ook houden wij rekening met de voorzieningen die de aannemer nodig heeft om het project uitvoerbaar te maken. Zo worden er in een vroeg stadium fragmentdoorsneden en opzetdetails gemaakt, om alle opbouwen, stelruimten en toleranties inzichtelijk te maken. Op basis hiervan zetten wij in één keer het juiste realiseerbare model op, welke voldoet aan de verwachtingen van onze opdrachtgever.

Zo kwamen wij erachter dat er bij de positionering van het gebouw een maatverschil was, ten opzichte van de bestaande bebouwing. In overleg met het projectteam maakten we inzichtelijk wat dit verschil omvatte, om dit vervolgens op te lossen.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

Door al in een vroeg stadium betrokken te worden, kunnen wij onze modellen sneller en beter opzetten.  De samenkomst van die engineeringsrol en coördinerende rol, dat is waar wij goed in zijn! Ook de mensen met wie we samenwerken hebben hier profijt van: dit is ideaal qua tijdwinning, kostenbesparing en een soepel verloop.

 

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en aangestuurd?

 • Aannemer
  Dit is de vierde keer dat wij met Burgland Bouw samenwerken. Ondertussen is dit een vaste partner, waar we goed contact mee hebben.
 • Architect
  Het project is als definitief ontwerp, vanuit de architect, bij ons binnengekomen. De architect blijft gedurende het uitvoeringsontwerp in beeld om de esthetische uitgangspunten te controleren en te beoordelen.
 • Hoofdconstructeur
  Wij gebruiken het constructiemodel van de hoofdconstructeur als onderlegger voor ons eigen model. Als er verschillen zijn tussen beide modellen, dan stemmen wij deze punten af met de constructeur.
 • Betonfabrikant
  De betonfabrikant ontvangt van ons de tekeningen en detailberekeningen voor de prefab-betonelementen, zoals de prefab-balkonplaten, galerijplaten, kolommen, wanden, trappen en bordessen.
Hans hesen

“Wij kunnen het bouwkundige werk en prefab-tekenwerk tegelijkertijd uitwerken. Zo worden mogelijke knelpunten in een vroeg stadium opgelost. Hier heeft het hele bouwteam direct profijt van, qua tijdwinning en kostenbesparing.”

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!

Laan van Buiten, Apeldoorn

Laan van Buiten, Apeldoorn

Laan van Buiten, Apeldoorn

BIM Modelleren

Van bouw tot uitvoering: ontwerpen voor elke fase

Voor het project “Laan van Buiten” worden drie nieuwe woonblokken met 24 woningen gerealiseerd, in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. VH Engineering verzorgde in opdracht van de architect de BIM-modellering voor elke woning, voor elke fase: van omgevingsvergunningsaanvraag tot uitvoering.

Opdrachtgever
 • Weusten Liedenbaum Architecten
Onze expertises
 • BIM Modelleren
In samenwerking met
 • Architect: Weusten Liedenbaum Architecten
 • Aannemer: Nikkels
 • Projectontwikkelaar: BEMOG

Onze expertises

BIM-modelleren

Weusten Liedenbaum Architecten schakelde VH Engineering in om aan de hand van het definitief ontwerp de BIM-modellering te realiseren.
In eerste instantie werkten wij de basiswoning uit. Deze basiswoning kan na de verkoopfase worden aangevuld met extra opties, zoals meer zonnepanelen of een uitbouw. Dit betekende dat we al in een vroeg stadium rekening dienden te houden met de laatste fase, na de verkoop. We hielden hier rekening mee door bijvoorbeeld genoeg ruimte rondom het dakraam te creëren, indien er werd gekozen voor aanvullende zonnepanelen. Ook bij het bepalen van de hoogte van de dakrand van de garage werd rekening gehouden met de mogelijkheid van een uitbouw, zodat deze niet zou afwijken en de dakranden in elkaar overlopen. Na de verkoopfase zijn de door de koper gekozen opties uitgewerkt in de uitvoeringstekeningen.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?

Engineering

 • De omgevingsvergunning
  In de eerste fase van het project hebben wij de omgevingsvergunning uitgewerkt. Dit betreft de stukken die ingediend worden bij de gemeente, zoals de overzichtstekeningen, met daarin de situatie, plattegronden, doorsnedes, gevels en details.
 • Rapportage bouwbesluit
  Berekeningen ten behoeve van oppervlaktes, daglicht en ventilatie.
 • Verkoopfase
  Dit zijn de schematische tekeningen die voor de verkoop worden gebruikt. Zo krijgt de koper een goed beeld van de woning en kunnen zaken zoals de hoofdmaatvoering en elektrapunten worden ingezien. Deze tekeningen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in verkoopbrochures, op makelaarswebsites en Funda. 
 • Laatste fase: uitvoeringstekeningen
  Deze tekeningen hebben betrekking op het uitvoering gereed maken en het verwerken van de aanvullende opties. De kopers krijgen een optielijst waar ze uit kunnen kiezen, zoals: een uitbouw van 1,2 meter, een uitbouw van 2,4 meter, het extra bijleggen van zonnepanelen, een geschakelde deur tussen de garage en de woning, en een schuifdeur of twee dubbele deuren met zijlicht aan de achterzijde. Daarnaast zijn er nog opties die eerst via de aannemer worden geregeld, zoals het schuiven van de binnenwanden. 
 

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

In veel projecten bekleden wij diverse rollen, met betrekking tot de BIM-modellering, prefab-engineering en projectmanagement. Echter kunnen wij ons ook toespitsen op één expertise, zoals in dit project. Hier is geen prefab-engineering aan te pas gekomen; we doen enkel een beroep op onze bouwkundige tak, die hier fungeert als rechterhand van de architect.

Met welke partijen hebben wij samengewerkt?
 • Architect
  De architect (Weusten Liedenbaum Architecten) leverde het definitief ontwerp. Aan de hand hiervan is de BIM-modellering gerealiseerd. 
 • Bouwteam: Aannemer en Projectontwikkelaar 
  De aannemer (Nikkels) en de projectontwikkelaar (BEMOG) vroegen de architect om het plangebied uit te werken tot een woning. Zij hebben ons ingeschakeld voor de uitwerking. In het opwerken van de tekeningen werken we samen in het bouwteam; de detailleringen en woningen zijn zoveel mogelijk toegespitst op hun productie.

Opbrengst

Richard Prins

“Onze bouwkundige tak is aanvankelijk opgezet om de prefab-engineering al in de beginfase van projecten mee te nemen. Maar BIM-modellering is veel meer dan alleen een efficiënte aanvulling op onze prefab-engineering: met BIM-modellering creëren we een veelzijdige expertise, waardoor we ons breder in de markt kunnen zetten.”

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over

Prefab engineering: Prinsessenflats Rotterdam

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM​

Prefab Engineering

Bestaande bouw in een nieuw jasje van beton en staal

Smits Vastgoedzorg benaderde VH Engineering om mee te denken over de renovatie van drie flats in Rotterdam. Hier kwam een concrete oplossing uit voort: advies, coördinatie en engineering met betrekking tot een nieuwe betonconstructie voor de balkons, kolommen en galerijranden, waarbij de balkons met 1,5 meter zijn verlengd.

Opdrachtgever
 • Smits Vastgoedzorg
Onze expertises
 • Engineering
 • Projectmanagement
In samenwerking met
 • Architect
 • Hoofdconstructeur
 • Betonfabrikant
 • Montageploeg
 • Staalleverancier
 • Hekwerkleverancier

Onze expertises

Engineering & projectmanagement

De renovatie van de Prinsessenflats in Rotterdam is een uniek project voor VH Engineering. Waarom? Omdat onze prefab-beton gerelateerde projecten voornamelijk nieuwbouw betreft. Door dit renovatieproject aan te nemen, kregen we met diverse nieuwe uitdagingen van doen. Want waar we normaal gesproken bij 0 beginnen, was hier een bestaand pand om rekening mee te houden – met al zijn bestaande afmetingen en afwijkingen.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?

Engineering

 • Gevels van het bestaande pand in 3d inscannen en inlezen
  We hebben eerst alle gevels van het bestaande pand in 3d ingescand en ingelezen, om zodoende de huidige afwijkingen in kaart te brengen om bij de volgende stappen rekening mee te houden.
 • Het 3D-model van de hoofdconstructeur en het bouwkundig model van de architect als uitgangspunt voor aanvullende 3d-ontwerpen en 2d-tekeningen
  Op basis van de bestaande modellen creëerden wij een passende, maakbare constructie voor prefab-betonnen kolommen, galerijranden en balkons. In ons model integreerden we daarnaast de 3d-ontwerpen van de staalconstructie en hekwerkleverancier. Middels het 3d-model construeerden wij ook de 2D-tekeningen, op basis waarvan de prefab-elementen geproduceerd en gemonteerd zijn.

Projectmanagement

 • Coördinatie van alle betrokken partijen
  In het bouwteam zaten: Smits Vastgoedzorg, de hoofdconstructeur, de architect, de montageploeg en VH Engineering. Wij namen hier de leiding en organiseerden tweewekelijks een overleg om zo de gezamenlijke aanpak in goede banen te leiden en knelpunten op tijd te signaleren. Zo zorgden wij dat alle opgaven op het juiste moment bij de juiste mensen terecht kwamen, zoals de tekenafdeling, staalfabrikant of betonfabrikant.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

We werkten schouder aan schouder met alle andere betrokken partijen, waarbij het in eerste instantie van belang was om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door eerst te verhelderen wat we van elkaar verwachten, voorkomen we dat we voor tijdrovende verrassingen komen te staan. Alleen als iedereen weet wat hij op welk moment moet doen, komen we tot een goed eindresultaat.

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en aangestuurd?
 • Bouwteam: hoofdconstructeur, architect en opdrachtgever
  Met het bouwteam kwamen wij tweewekelijks bij elkaar om de planning in goede banen te leiden, maar ook om in de gaten te houden of de aanpak bleef voldoen aan het verwachtingspatroon. Hierbij stelden wij telkens de vraag: Komt wat wij construeren en coördineren nog steeds overeen met het ontwerp van de architect en de beoogde doelen?
 • Hekwerkleverancier
  In alle balkons en galerijranden zijn hekwerken bevestigd aan de elementen, gefabriceerd door de hekwerkleverancier op basis van ons ontwerp. De hekwerkleverancier gaf zijn opgaven door, die wij vervolgens meenamen in het tekenwerk voor de hekwerken.
 • Betonfabrikant
  Er is in dit geval bewust door Smits Vastgoedzorg gekozen om het tekenwerk door ons, als onafhankelijke partij, te laten verzorgen. We bedachten slimme vormen voor de betonfabricage die zoveel mogelijk op elkaar leken, zodat zich zoveel mogelijk repetitie voordeed. We pleegden overleg met betrekking tot de passing van de elementen, waarbij de montageploeg in een vroeg stadium werd betrokken.
 • Montageploeg
  De woningen zijn voor de renovatie van binnen en buiten gestript en de balkons en galerijen zijn gedemonteerd. Vervolgens zijn de nieuwe elementen door de montageploeg gemonteerd, aan de hand van onze montagetekeningen.
SVEN VAN HARXEN

“De combinatie van techniek en coördinatie,
daar zit onze kracht.”

Wij werken nooit alleen. En dat bewijst dit project maar weer. Door ons in te zetten op zowel technisch als coördinerend vlak, kunnen wij ons van onze beste kant laten zien. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovatieprojecten. Wij hebben alle nodige connecties en ervaring als het gaat om betonfabricage, maar leiden ook de samenwerkingen met de aannemer en andere partijen in goede banen. Alleen zo komen we tot het beste eindresultaat!

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!