Skip to content

Gaswal Paviljoen Doetinchem

Gaswal Paviljoen Doetinchem

BIM Modelleren

Schets wordt bouwtekening, ¨Dutch Dream¨ wordt werkelijkheid

In 2016-2017 startte Doetinchem met de herontwikkeling van haar centrum, waarbij water en de binnenstad worden verbonden. In 2021 komt een volgend deel van de plannen tot uiting, in de vorm van een stadsboulevard en het ¨Park of Dutch Dreams¨ aan de Oude IJssel in de binnenstad. Het park krijgt een paviljoen – het ¨Gaswal Paviljoen¨, met plek voor daghoreca. VH Engineering kreeg de opdracht om de paviljoentekeningen van de architect tot BIM-model te maken. Zo had de gemeente beter inzicht in de plannen, maar werd ook de aanvraag van de vergunningen mogelijk gemaakt.

Opdrachtgever
  • Peter Steverink & Rick van den Broeck
Onze expertises
  • BIM Modelleren
In samenwerking met
  • Architect
  • Hoofdconstructeur

Onze expertises

BIM-modelleren

Binnen projecten neemt VH Engineering meestal diverse taken op zich, zoals projectmanagement en prefab-engineering. Voor de verandering richtten wij ons in dit project tot onze kern: tekenen. Of specifieker: BIM-modelleren.

De vraag van de opdrachtgever was om het voorlopig ontwerp van de architect op te werken naar een definitief ontwerp, dat tevens kon worden ingezet voor de aanvraag van vergunningen bij de gemeente – zoals een omgevingsvergunning. Wij werkten het ontwerp van de architect uit naar een 3D Bouwkundig Informatie Model, oftewel BIM, waarbinnen de belangen van alle betrokken partijen zijn behartigd: van de opdrachtgever, architect, constructeur en installateurs. Het grote voordeel van een BIM-model is bovendien dat alle betrokken partijen het model ook in latere stadia kunnen gebruiken, exporteren en aanvullen, tot aan de oplevering van het project.
BIM-modelleren binnen enkele weken
Door de tijdsdruk binnen het project kwam er een extra uitdaging bij kijken, die wij graag aangingen! De architect had de aanvraag al ingediend, waardoor binnen 8 weken de aanvullingen op het tekenwerk moesten worden ingediend, samen met de berekeningen van de constructeur. Afgezien van de tijdsdruk is de constructie met bouwkundige schil zo goed mogelijk neergezet, waarbij rekening is gehouden met de regelgeving en nodige vergunningen.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

Ondanks dat wij dit project niet hebben gemanaged, vervulden wij alsnog een begeleidende rol met betrekking tot de tekeningen. Om te zorgen dat van begin af aan alle neuzen dezelfde kant op staan, organiseerden wij bij aanvang van de opdracht een kick-off, met de constructeur, opdrachtgevers en architect. Een kick-off maakt het mogelijk om van begin af aan tot heldere afspraken te komen en om vragen die nog in het midden liggen werkbaar te maken.

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en geholpen?
  • Architect
    Bij het creëren van een BIM-model is het altijd van belang rekening te houden met de visie van de architect. Het ontwerp is altijd het uitgangspunt, waarbij de esthetische eigenschappen zoveel mogelijk in acht worden gehouden. Mochten er toch afwijkingen voorkomen, dan communiceren we hierover met de architect en geven we suggesties voor oplossingen.
  • Constructeur
    We hebben van begin af aan contact met de constructeur, zodat de tekeningen niet alleen bouwkundig, maar ook constructief kloppen. Wij verwerken het rapport van de constructeur in het BIM-model en maken het mogelijk dat de constructeur zijn constructiemodel hier in kan laden, voor de toekomstige fasen in het bouwproject.

Opbrengst

Richard Prins

“Met BIM beschik je niet alleen over een model waarin alle tekeningen binnen een project worden gegenereerd, maar ook over een mooi beeld dat aan de gemeente kan worden gepresenteerd.”

Met een BIM-model beschikt een opdrachtgever over een basis die in alle fasen van het gehele project door alle betrokken partijen kan worden benut en aangevuld, met gegenereerde tekeningen. Zoveel mogelijk punten worden hierin verwerkt, zodat mogelijke onvoorziene problemen worden voorkomen.

Dat is de praktische kant, waar wij ons voornamelijk op richten, zodat het project goed verloopt en de nodige vergunningen kunnen worden binnengehaald. Daarnaast mag ook zeker niet worden vergeten dat onze BIM-modellen een esthetische kant hebben. Dankzij de toevoeging van visualisaties en kleur wordt er een indrukwekkende 3D-impressie gemaakt en worden eventuele vraagtekens zoveel mogelijk weggenomen. Het model toont een prachtig toekomstplaatje, dat gemeenten graag zien!

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!