Skip to content

Laan van Buiten, Apeldoorn

Laan van Buiten, Apeldoorn

BIM Modelleren

Van bouw tot uitvoering: ontwerpen voor elke fase

Voor het project “Laan van Buiten” worden drie nieuwe woonblokken met 24 woningen gerealiseerd, in de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. VH Engineering verzorgde in opdracht van de architect de BIM-modellering voor elke woning, voor elke fase: van omgevingsvergunningsaanvraag tot uitvoering.

Opdrachtgever
 • Weusten Liedenbaum Architecten
Onze expertises
 • BIM Modelleren
In samenwerking met
 • Architect: Weusten Liedenbaum Architecten
 • Aannemer: Nikkels
 • Projectontwikkelaar: BEMOG

Onze expertises

BIM-modelleren

Weusten Liedenbaum Architecten schakelde VH Engineering in om aan de hand van het definitief ontwerp de BIM-modellering te realiseren.
In eerste instantie werkten wij de basiswoning uit. Deze basiswoning kan na de verkoopfase worden aangevuld met extra opties, zoals meer zonnepanelen of een uitbouw. Dit betekende dat we al in een vroeg stadium rekening dienden te houden met de laatste fase, na de verkoop. We hielden hier rekening mee door bijvoorbeeld genoeg ruimte rondom het dakraam te creëren, indien er werd gekozen voor aanvullende zonnepanelen. Ook bij het bepalen van de hoogte van de dakrand van de garage werd rekening gehouden met de mogelijkheid van een uitbouw, zodat deze niet zou afwijken en de dakranden in elkaar overlopen. Na de verkoopfase zijn de door de koper gekozen opties uitgewerkt in de uitvoeringstekeningen.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?

Engineering

 • De omgevingsvergunning
  In de eerste fase van het project hebben wij de omgevingsvergunning uitgewerkt. Dit betreft de stukken die ingediend worden bij de gemeente, zoals de overzichtstekeningen, met daarin de situatie, plattegronden, doorsnedes, gevels en details.
 • Rapportage bouwbesluit
  Berekeningen ten behoeve van oppervlaktes, daglicht en ventilatie.
 • Verkoopfase
  Dit zijn de schematische tekeningen die voor de verkoop worden gebruikt. Zo krijgt de koper een goed beeld van de woning en kunnen zaken zoals de hoofdmaatvoering en elektrapunten worden ingezien. Deze tekeningen zijn bijvoorbeeld terug te vinden in verkoopbrochures, op makelaarswebsites en Funda. 
 • Laatste fase: uitvoeringstekeningen
  Deze tekeningen hebben betrekking op het uitvoering gereed maken en het verwerken van de aanvullende opties. De kopers krijgen een optielijst waar ze uit kunnen kiezen, zoals: een uitbouw van 1,2 meter, een uitbouw van 2,4 meter, het extra bijleggen van zonnepanelen, een geschakelde deur tussen de garage en de woning, en een schuifdeur of twee dubbele deuren met zijlicht aan de achterzijde. Daarnaast zijn er nog opties die eerst via de aannemer worden geregeld, zoals het schuiven van de binnenwanden. 
 

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

In veel projecten bekleden wij diverse rollen, met betrekking tot de BIM-modellering, prefab-engineering en projectmanagement. Echter kunnen wij ons ook toespitsen op één expertise, zoals in dit project. Hier is geen prefab-engineering aan te pas gekomen; we doen enkel een beroep op onze bouwkundige tak, die hier fungeert als rechterhand van de architect.

Met welke partijen hebben wij samengewerkt?
 • Architect
  De architect (Weusten Liedenbaum Architecten) leverde het definitief ontwerp. Aan de hand hiervan is de BIM-modellering gerealiseerd. 
 • Bouwteam: Aannemer en Projectontwikkelaar 
  De aannemer (Nikkels) en de projectontwikkelaar (BEMOG) vroegen de architect om het plangebied uit te werken tot een woning. Zij hebben ons ingeschakeld voor de uitwerking. In het opwerken van de tekeningen werken we samen in het bouwteam; de detailleringen en woningen zijn zoveel mogelijk toegespitst op hun productie.

Opbrengst

Richard Prins

“Onze bouwkundige tak is aanvankelijk opgezet om de prefab-engineering al in de beginfase van projecten mee te nemen. Maar BIM-modellering is veel meer dan alleen een efficiënte aanvulling op onze prefab-engineering: met BIM-modellering creëren we een veelzijdige expertise, waardoor we ons breder in de markt kunnen zetten.”

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over