Skip to content

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM

PRINSESSENFLATS ROTTERDAM​

Prefab Engineering

Bestaande bouw in een nieuw jasje van beton en staal

Smits Vastgoedzorg benaderde VH Engineering om mee te denken over de renovatie van drie flats in Rotterdam. Hier kwam een concrete oplossing uit voort: advies, coördinatie en engineering met betrekking tot een nieuwe betonconstructie voor de balkons, kolommen en galerijranden, waarbij de balkons met 1,5 meter zijn verlengd.

Opdrachtgever
 • Smits Vastgoedzorg
Onze expertises
 • Engineering
 • Projectmanagement
In samenwerking met
 • Architect
 • Hoofdconstructeur
 • Betonfabrikant
 • Montageploeg
 • Staalleverancier
 • Hekwerkleverancier

Onze expertises

Engineering & projectmanagement

De renovatie van de Prinsessenflats in Rotterdam is een uniek project voor VH Engineering. Waarom? Omdat onze prefab-beton gerelateerde projecten voornamelijk nieuwbouw betreft. Door dit renovatieproject aan te nemen, kregen we met diverse nieuwe uitdagingen van doen. Want waar we normaal gesproken bij 0 beginnen, was hier een bestaand pand om rekening mee te houden – met al zijn bestaande afmetingen en afwijkingen.

Welke expertises hebben wij uitgevoerd?

Engineering

 • Gevels van het bestaande pand in 3d inscannen en inlezen
  We hebben eerst alle gevels van het bestaande pand in 3d ingescand en ingelezen, om zodoende de huidige afwijkingen in kaart te brengen om bij de volgende stappen rekening mee te houden.
 • Het 3D-model van de hoofdconstructeur en het bouwkundig model van de architect als uitgangspunt voor aanvullende 3d-ontwerpen en 2d-tekeningen
  Op basis van de bestaande modellen creëerden wij een passende, maakbare constructie voor prefab-betonnen kolommen, galerijranden en balkons. In ons model integreerden we daarnaast de 3d-ontwerpen van de staalconstructie en hekwerkleverancier. Middels het 3d-model construeerden wij ook de 2D-tekeningen, op basis waarvan de prefab-elementen geproduceerd en gemonteerd zijn.

Projectmanagement

 • Coördinatie van alle betrokken partijen
  In het bouwteam zaten: Smits Vastgoedzorg, de hoofdconstructeur, de architect, de montageploeg en VH Engineering. Wij namen hier de leiding en organiseerden tweewekelijks een overleg om zo de gezamenlijke aanpak in goede banen te leiden en knelpunten op tijd te signaleren. Zo zorgden wij dat alle opgaven op het juiste moment bij de juiste mensen terecht kwamen, zoals de tekenafdeling, staalfabrikant of betonfabrikant.

In samenwerking met

Wij werken nooit alleen.

We werkten schouder aan schouder met alle andere betrokken partijen, waarbij het in eerste instantie van belang was om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Door eerst te verhelderen wat we van elkaar verwachten, voorkomen we dat we voor tijdrovende verrassingen komen te staan. Alleen als iedereen weet wat hij op welk moment moet doen, komen we tot een goed eindresultaat.

Welke partijen hebben wij betrokken, verbonden en aangestuurd?
 • Bouwteam: hoofdconstructeur, architect en opdrachtgever
  Met het bouwteam kwamen wij tweewekelijks bij elkaar om de planning in goede banen te leiden, maar ook om in de gaten te houden of de aanpak bleef voldoen aan het verwachtingspatroon. Hierbij stelden wij telkens de vraag: Komt wat wij construeren en coördineren nog steeds overeen met het ontwerp van de architect en de beoogde doelen?
 • Hekwerkleverancier
  In alle balkons en galerijranden zijn hekwerken bevestigd aan de elementen, gefabriceerd door de hekwerkleverancier op basis van ons ontwerp. De hekwerkleverancier gaf zijn opgaven door, die wij vervolgens meenamen in het tekenwerk voor de hekwerken.
 • Betonfabrikant
  Er is in dit geval bewust door Smits Vastgoedzorg gekozen om het tekenwerk door ons, als onafhankelijke partij, te laten verzorgen. We bedachten slimme vormen voor de betonfabricage die zoveel mogelijk op elkaar leken, zodat zich zoveel mogelijk repetitie voordeed. We pleegden overleg met betrekking tot de passing van de elementen, waarbij de montageploeg in een vroeg stadium werd betrokken.
 • Montageploeg
  De woningen zijn voor de renovatie van binnen en buiten gestript en de balkons en galerijen zijn gedemonteerd. Vervolgens zijn de nieuwe elementen door de montageploeg gemonteerd, aan de hand van onze montagetekeningen.
SVEN VAN HARXEN

“De combinatie van techniek en coördinatie,
daar zit onze kracht.”

Wij werken nooit alleen. En dat bewijst dit project maar weer. Door ons in te zetten op zowel technisch als coördinerend vlak, kunnen wij ons van onze beste kant laten zien. Zowel bij nieuwbouwprojecten als bij renovatieprojecten. Wij hebben alle nodige connecties en ervaring als het gaat om betonfabricage, maar leiden ook de samenwerkingen met de aannemer en andere partijen in goede banen. Alleen zo komen we tot het beste eindresultaat!

SAMEN VOORTBOUWEN?

Neem contact op

Op zoek naar een partner voor BIM-modelleren, Prefab-engineering of Projectmanagement? Wil je kennismaken of een idee aan ons voorleggen? Daar horen we graag meer over!